28c97252c

    ติดต่อเรา

บริษัท ซีจีเอ็น บีกู๊ด เทคโนโลยี จำกัด

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

เลขที่ 135 ถนน Aixihu 3 เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค หนางฉาง มณฑลเจียงซี ประเทศจีน

อีเมล:

825975142@qq.com

taoqi@cgnpc.com.cn

โทร:

+86-88189511

โทรศัพท์มือถือ:

+86-15179163610

โทรศัพท์มือถือ:

+86 13910131735

ต้องการความช่วยเหลือ?

เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา